Стан та тенденції рівня забезпеченості продуктами харчування в Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Невесенко, В. Д.
Nevesenko, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У даній роботі розглянуті проблеми забезпечення населення України продуктами харчування та визначено місце Черкаської області в контексті оцінки проблем та обґрунтування необхідних дій щодо перспективного поступу вітчизняної аграрної галузі на шляху до сталого розвитку. The problems of food supply of the population of Ukraine have been studied in this (research) work. The place of Cherkassy region in the context of problems evaluation and argumentation of necessary steps as for the prospective development of the agrarian sector on its way to the sustainable progress has been defined as well.

Description

Keywords

споживання, продукти харчування, продовольча криза, продовольчий ринок, виробництво продовольства, сталий розвиток

Citation

Невесенко, В. Д. Стан та тенденції рівня забезпеченості продуктами харчування в Україні / В. Д. Невесенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 21. - С. 361-368.