Відтворення людського капіталу в системі аграрних реформ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Самородченко, Г. В.
Samorodchenko, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В даній статті автором систематизовано умови та фактори формування, розподілу та використання людського капіталу аграрного виробництва; проаналізовано сучасні особливості соціально-економічного середовища відтворення людського капіталу аграрної сфери та запропоновано шляхи оптимізації впливу виробничих та соціально-економічних чинників на відтворення людського капіталу аграрного виробництва. In this article an author is systematize terms and factors of forming, distributing and use of human capital of agrarian production; the modern features of socio-economic environment of recreation of human capital of agrarian sphere are analysed and the ways of optimization of influence of production and socio-economic factors are offered on the recreation of human capital.

Description

Keywords

напрями аграрної політики, реформи, людський капітал, трудові відносини, демографічна криза, зайнятість, безробіття, ринкова трансформація

Citation

Самородченко, Г. В. Відтворення людського капіталу в системі аграрних реформ / Г. В. Самородченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 2. - С. 423-428.