Облікова політика підприємства як елемент системи обліку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
У статті проаналізовано підходи до розуміння сутності облікової політики. Розглянуто фактори, що впливають на формування облікової політики. Наведено етапи формування облікової політики суб’єкта господарської діяльності. Запропоновано складові Наказу про облікову політику. In the article essence of term is considered the «fixed assets», requirements, produced to classification of the fixed assets from point of financial and tax account, are analysed. An attempt to unite the requirements of the fiscal and financial accounting in relation to classification by development of the generalized classification is carried out. Offered to recommendation on the practical use of the developed classification.
Опис
Ключові слова
облікова політика, наказ про облікову політику, фактори, що впливають на формування облікової політики, етапи формування облікової політики
Бібліографічний опис
Смірнова, І. В. Облікова політика підприємства як елемент системи обліку / І. В. Смірнова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2007. - Вип. 12, ч. 2. - С. 305-309.