Пристрій для фрикційно-механічного нанесення покриттів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Чернявський, О. В.
Шепеленко, І. В.
Посвятенко, Е. К.
Немировський, Я. Б.
Єрьомін, П. М.
Сіренко, О. Д.
Мохамед, Р. Ф.
Чернявський, О. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”

Abstract

Корисна модель належить до нанесення антифрикційних покриттів і може бути використана як в машинобудуванні, так і в ремонтному виробництві.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 128740 Україна, МПК C23C 24/04, B24B 39/00. Пристрій для фрикційно-механічного нанесення покриттів / О. В. Чернявський, І. В. Шепеленко, Е. К. Посвятенко, Я. Б. Немировський, П. М. Єрьомін, О. Д. Сіренко, Р. Ф. Мохамед, О. О. Чернявський. - заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u201802454 ; заявл. 12.03.2018 ; опубл. 10.10.2018 ; Бюл. № 19. - 3 с. : іл.