Аналіз доходів та витрат вітчизняних домогосподарств у сучасних умовах розвитку економіки України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Коцюрубенко, Г. М.
Kotsyurubenko, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті досліджено склад та структуру доходів та витрат українських домогосподарств. Проведено аналіз складових доходів та витрат населення в розрізі становлення домогосподарства як повноправного учасника фінансових відносин. Зроблена спроба виявлення загальних тенденцій розвитку та проведення порівняння з країнами СНД та ЄС. The composition and structure of profits and expenses by Ukrainian households is considered in the article. The components of profits and expenses of the population in the context of the formation of the household as a full participant in financial relations are investigated. The attempt of exposure of general tendencies is done as compared to the countries of the CIS and EU.

Description

Keywords

домогосподарство, ринкова економіка, аналіз, джерела формування доходів, напрями здійснення витрат

Citation

Коцюрубенко, Г. М. Аналіз доходів та витрат вітчизняних домогосподарств у сучасних умовах розвитку економіки України / Г. М. Коцюрубенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 262-269.