Основи САПР та автоматизовані системи конструкторської підготовки виробництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Годунко, М. О.
Сторожук, М. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Курс «Основи САПР та автоматизовані системи конструкторської підготовки виробництва» складається з трьох модулів: модуль 1 «Робота з системою КОМПАС 2D (двовимірне проектування)», модуль 2 «Оформлення конструкторської документації», модуль 3 «Робота з системою КОМПАС 3D (тривимірне проектування)».

Description

Keywords

лабораторна робота, конструкторська підготовка виробництва, САПР, КОМПАС, 3D-моделювання

Citation

Основи САПР та автоматизовані системи конструкторської підготовки виробництва : метод. вказ. до викон. лаб. робіт : для студ. ден. та заоч. форм навч. напрямку 6.050502 - Інженерна механіка / [уклад. : М. О. Годунко, М. О. Сторожук] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. технології машинобудування. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – 83 с.