Контролінг як фактор підвищення ефективності управління підприємством

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Дяченко, Н. М.
Dyachenko, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті досліджено питання сутності, методології та організації контролінгу. Розглянуто можливості використання концепцій контролінгу у системі управління вітчизняних підприємств, обґрунтувано підходи та можливості здійснення контролінгових функцій на базі існуючих функціональних підсистем менеджменту для забезпечення стратегічного розвитку системи управління підприємством. The article examines the question of essence, and methodology of controlling. The possibilities of controlling the use of concepts in the management of domestic enterprises, considered approach and feasibility of controlling functions on the basis of existing functional subsystems of management to ensure strategic development of enterprise management.

Description

Keywords

контролінг, стратегія, конкуренція, концепція, менеджмент

Citation

Дяченко, Н. М. Контролінг як фактор підвищення ефективності управління підприємством / Н. М. Дяченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 92-97.