Формування схеми інформаційного обміну між елементами системи теплової підготовки транспортного засобу, працюючого на зрідженому газовому паливі

Abstract

У цій статті розглядаються особливості застосування системи термічної підготовки двигуна автомобіля, що працює на зрідженому газовому паливі, на основі акумулятора тепла фазового переходу. Конструкція та технологічні особливості системи термічної обробки полягають у пристосуванні її до двигуна автомобіля, що працює як на зрідженому газовому паливі, так і на бензині. У статті описано особливості формування схеми обміну інформацією та розробленого інформаційного комплексу для дистанційного моніторингу та управління процесами термічної підготовки двигуна автомобіля з тепловим акумулятором фазового переходу в робочих умовах. This article discusses the features of the application of the system of thermal preparation of the vehicle engine running on liquefied gas fuel, based on the phase transition heat accumulator. The design and technological features of the thermal treatment system are to adapt it for the engine of a vehicle operating both on liquefied gas fuel and on gasoline. The article describes the features of the formation of an information exchange scheme and the developed information complex for remote monitoring and control of the processes of thermal preparation of a vehicle engine with a phase transition thermal accumulator under operating conditions.

Description

Keywords

термічна обробка, двигун транспортного засобу, обмін інформацією, моніторинг, heat treatment, vehicle engine, information exchange, monitoring

Citation

Формування схеми інформаційного обміну між елементами системи теплової підготовки транспортного засобу, працюючого на зрідженому газовому паливі / І. В. Грицук, Д. С. Погорлецький, Р. В. Симоненко, А. В. Білай // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18-19 листоп. 2020 р., м. Кропивницький : зб. наук. матеріалів / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020 - С. 73-78.