Дослідження впливу географічної висоти на величину вітрового навантаження на будівельні об'єкти

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-23

Authors

Баран, Алтан Бекір
Baran, Altan Bekir

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У роботі виконана статистична обробка даних, отримані числові характеристики, які дають змогу визначити розрахункові значення швидкості та тиску вітру за прийнятою імовірнісною моделлю послідовності річних та місячних максимумів швидкості вітру. У більшості випадків розрахункові значення, обчислені за місячними максимумами більші, ніж обчислені за річними максимуми. З метою підвищення точності в якості розрахункових значень приймалися осереднені значення. Також у роботі розроблена методика визначення коефіцієнту географічної висоти за даними локальної сукупності метеостанцій, створена база метеорологічних даних у табличному процесорі Microsoft Excel по вітровому навантаженню, до якої були відібрані дані 37 метеостанцій, з яких 26 станцій розташовані в районі Карпатських гір, решта – в районі Кримських гір. Для кожної метеостанції із метеорологічного довідника вибрані гістограми розподілу річних та місячних максимумів швидкості вітру з 1961 по 1993 роки. Таким чином, по кожній метеостанції враховано понад 90 тисяч результатів строкових спостережень за вітром. In the work, statistical processing of data was performed, numerical characteristics were obtained, which make it possible to determine the estimated values of wind speed and pressure according to the accepted probabilistic model of the sequence of annual and monthly wind speed maxima. In most cases, the estimated values calculated from monthly maxima are greater than those calculated from annual maxima. In order to increase the accuracy, the averaged values were taken as the calculated values. The work also developed a method for determining the geographic height coefficient based on the data of a local set of weather stations, created a database of meteorological data in the Microsoft Excel spreadsheet for wind load, to which data from 37 weather stations were selected, of which 26 stations are located in the Carpathian Mountains, the rest - in the area Crimean mountains. For each weather station, histograms of the distribution of annual and monthly wind speed maxima from 1961 to 1993 were selected from the meteorological directory. Thus, more than 90,000 results of timely wind observations were taken into account for each weather station.

Description

Keywords

вітрове навантаження, гірська місцевість, статистична обробка, wind load, mountainous terrain, statistical processing

Citation

Баран, Алтан Бекір Дослідження впливу географічної висоти на величину вітрового навантаження на будівельні об'єкти : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / наук. кер. М. В. Пашинський ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 108 с.