Землеробство. Розділ "Наукові основи сівозмін". Лабораторні роботи

Abstract

Землеробство. Розділ “Наукові основи сівозмін”. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів ОПП 201 «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеню «Бакалавр» денної форми навчання. Методичні рекомендації по сівозмінах розраховані для проведення лабораторних робіт із студентами агрономічної спеціальності. Мета: навчити студентів правильно складати схеми сівозмін, план переходу та ротаційну таблицю сівозмін. Отримані знання дозволяють студентам у майбутньому приймати правильні рішення по вибору попередника для сільськогосподарських культур і складання сівозмін для господарства.

Description

Keywords

методичні рекомендації, сівозміни, кормові сівозміни, попередники

Citation

Землеробство. Розділ “Наукові основи сівозмін” : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів ОПП 201 "Агрономія" спец. 201 "Агрономія" освітнього ступеню "Бакалавр" денної форми навчання / [уклад. : Г. А. Кулик, В. О. Малаховська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. загального землеробства. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 50 с.