Пристрій для закріплення заготовки на верстаті

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Бабич, В. М.
Ткаченко, М. В.
Babych, V.
Tkachenko, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”

Abstract

Корисна модель належить до галузі машинобудування, зокрема до технологічної оснастки металорізальних верстатів, і може бути використана при точній обробці деталей. Задачею корисної моделі є розширення технологічних можливостей пристрою для закріплення заготовок і підвищення точності обробки шляхом керування зусиллям затиску заготовки у залежності від технологічного навантаження.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 111069 Україна, МПК B23B 31/40. Пристрій для закріплення заготовки на верстаті / В. М. Бабич, М. В. Ткаченко. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № 201605578 ; заявл. 23.05.2016 ; опубл. 25.10.2016 ; Бюл. № 20. - 3 с. : іл.