Конфліктність і партнерство на ринку праці: аналіз світових тенденцій та протиріч

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Семикіна, М. В.
Петров, Ю. Д.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Досліджено природу трудових конфліктів. Визначено світові та вітчизняні тенденції розвитку соціально-трудових відносин, їх суперечності. Обгрунтовано напрями регулювання соціально-трудових відносин. The essence of labour conflicts has been researched. World and native tendencies of development of social-labour relations, their contradictions are defined. The directions of regulation of social-labour relations have been proved.

Description

Keywords

ринок праці, конфліктність, партнерство, соціально-трудові відносини, трудовий процес, роботодавець, найманий працівник, профспілки, ринкова адаптація, стабілізація

Citation

Семикіна, М. В. Конфліктність і партнерство на ринку праці: аналіз світових тенденцій та протиріч / М. В. Семикіна, Ю. Д. Петров // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2006. - Вип. 9. - С. 28-36.