Сприйняття нововведень як форма адаптації працівника до конкурентних умов

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто проблеми адаптації працівників до конкурентних відносин на ринку праці, зокрема питання їх сприйнятливості до нововведень, наведено результати соціологічних спостережень на промислових підприємствах, обґрунтовано умови підвищення рівня сприйнятливості нововведень. In clause problems of adaptation of workers to competitive conditions on a labour market, including questions of their susceptibility to innovations are considered, results of sociological supervision at the industrial enterprises are resulted, conditions of increase of a level of a susceptibility of innovations are proved.

Description

Keywords

адаптація, нововведення, конкуренція, мінімальна заробітна плата, конкурентоспроможність, інноваційна активність, стимулювання

Citation

Смірнов, О. О. Сприйняття нововведень як форма адаптації працівника до конкурентних умов / О. О. Смірнов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2004. - Вип. 6. - С. 73-77.