Вплив режиму мащення на триботехнічні характеристики поверхні спряжень деталей дизелів автомобілів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Аулін, В. В.
Диха, О. В.
Лисенко, С. В.
Гриньків, А. В.
Aulin, V.
Dykha, O.
Lysenko, S.
Hrynkiv, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У даній роботі наведено результати дослідження трибологічних процесів у разі граничного зносу сполучених деталей з модернізованими установками для таких випробувальних схем як чотирикутна піраміда і конус-три кульки, а також пристрій для нагрівання оливи двигуна. Використовуючи метод математичного планування експерименту, була розроблена модель інтенсивності зносу зразків і деталей з трьох факторів: температури, контактного тиску та вмісту присадки. Доведено адекватність моделі та визначено оптимальні параметри: вміст присадки становить 2,2%; температура оливи 50С; контактний тиск 10 МПа. Розроблено метод випробування нафтових і конструкційних матеріалів за схемою "конус-три кулі" і представлені результати випробування ширини доріжки від шляху тертя при різних температурах, вмісті присадки і тиску. Отримано відповідні графічні залежності, апроксимовані енергетичними функціями.

Description

Keywords

Citation

Вплив режиму мащення на триботехнічні характеристики поверхні спряжень деталей дизелів автомобілів / В. В. Аулін, О. В. Диха, С. В. Лисенко, А. В. Гриньків // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2018 р., м. Кропивницький : зб. наук. матеріалів / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 218-240.