Роль олімпійської освіти у процесі формування особистості школяра

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Юхимчук, В.
Вацеба, О.
Майборода, Ю.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто олімпійську освіту як фактор формування та становлення особистості школяра. Автори вважають, що олімпійська освіта, яка базується на гуманістичному потенціалі олімпізму позитивно й цілеспрямовано впливає на формування духовної, моральної, естетичної культури особистості школяра.

Description

Keywords

олімпізм, освіта, школярі, навчання, виховання

Citation

Юхимчук, В. Роль олімпійської освіти у процесі формування особистості школяра / В. Юхимчук, О. Вацеба, Ю. Майборода // Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., [Кіровоград, 7-8 квіт. 2011 р.] / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - С. 279-286.