Вплив інституційного середовища на креативний розвиток економіки регіону

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті обгрунтовано роль інституціного середовища у креативному розвитку економіки регіону. Доведено, що інституційне середовище, котре забезпечує постійний пошук і реалізацію нових можливостей у регіональному розвитку, взаємодія всіх учасників даного процесу, стимулювання і підтримку обміну ідеями між ними, сприяє створенню конкурентоспроможності регіону та реалізації інтересів регіональної спільноти. Сформульовано подальші напрями наукового пошуку в цій сфері, Purpose of the article is to study the influence of the institutional environment for the creative development of the regional economy. It is proved that the institutional environment, which provides a constant search for and implementation of new opportunities in regional development, the interaction of all stakeholders in the process, encourage and support the exchange of ideas between them, helps to create the region's competitiveness and promote the interests of the regional community. Formulate future directions of scientific research in this field. Thus, the institutional environment, promotes creativity in the region - it is the norms, principles, values, and compliance mechanisms are contributing to the generation of new ideas and opportunities in regional development. The creation of an institutional environment help of consultants, regional management bodies, the use of the creative potential of people in economic, social and cultural issues.

Description

Keywords

інститут, інституційне середовище, креативність, креативна економіка, соціально-економічний розвиток, регіональна економіка, institute, institutional environment, creativity, creative economy, socio-economic development, regional economics

Citation

Шапошников, К. С. Вплив інституційного середовища на креативний розвиток економіки регіону / К. С. Шапошников // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2013. - Вип. 23. - С. 206-210.