Підвищення енергоефективності енергосистем з використанням фазоповоротних трансформаторів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Authors

Курдиш, Олена Петрівна
Kurdysh, Olena

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження впливу фазоповоротного трансформатора на процеси підвищення пропускної здатності електромереж. В роботі досліджено вплив існуючих методів підвищення пропускної здатності електричних мереж; досліджено шляхи підвищення ефективності визначення місць пошкодження на ЛЕП; виконана порівняльна характеристика доцільності впровадження фазоповоротного трансформатора; досліджено питання його впливу на якість електроенергії в системі електропостачання; досліджено питання по підвищенню надійності електромереж. Результати даної роботи можливо використовувати для підвищення надійності електромереж, а також для ефективного керування потоками потужності електромереж, що призводить до підвищення їх пропускної здатності. The purpose of the qualification work is to study the influence of the phase-shifting transformer on the processes of increasing the capacity of power grids. The influence of existing methods of increasing the capacity of electric networks is investigated in the work; ways to increase the efficiency of determining the location of damage to power lines have been studied; the comparative characteristic of expediency of introduction of the phase-rotating transformer is executed; the question of its influence on the quality of electricity in the power supply system is investigated; the question of increase of reliability of electric networks is investigated. The results of this work can be used to increase the reliability of power grids, as well as to effectively control the power flows of power grids, which leads to increased throughput.

Description

Keywords

фазоповоротний трансформатор, підвищення пропускної здатності електромереж, кут зсуву між вхідною та вихідною напругами, система електропостачання, математичний опис, phase-turning transformer, increasing the capacity of electrical networks, shift angle between input and output voltages, system estate, mathematical description

Citation

Курдиш, О. П. Підвищення енергоефективності енергосистем з використанням фазоповоротних трансформаторів : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. П. Г. Плєшков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 133 с.