Теорія планування та виконання наукових досліджень

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Скібінський, О. І.
Селєхова, В. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Курс «Теорія планування та виконання наукових досліджень» має загальну мету, яка передбачає підготовку студентів до самостійної роботи з планування, виконання та аналізу результатів наукових досліджень. Курс «ТПВНД» складається з двох модулів, передбачено виконання семи лабораторних робіт.

Description

Keywords

StatGraphics, експеримент, однофакторний експеримент, багатофакторний експеримент, гістограма, діаграма, полігон, компонентний аналіз, кластерний аналіз, регресія

Citation

Теорія планування та виконання наукових досліджень : метод. вказ. до викон. лаб. робіт / [уклад. : О. І. Скібінський, В. М. Селєхова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. технології машинобудування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 120 с.