Трудоресурсне забезпечення регіонів: вибір пріоритетів розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНЕУ
Анотація
Проаналізовано трансформації трудоресурсного забезпечення регіонів України і Кіровоградської області зокрема. Запропоновано концепцію модернізації трудоресурсного забезпечення регіону. Розроблено методичний підхід до вибору пріоритетів розвитку трудоресурсного забезпечення регіону на основі вдосконалення методичної бази його оцінки з урахуванням впливових чинників, застосування модульного принципу побудови його механізму та стратегії розвитку. The transformations of the labour resource provision of the Ukrainian regions, including Kirovograd region have been analyzed. The concept of the modernization of the labour resource provision of a region has been proposed. The methodical approach to the choice of the priorities of the development of the labour resource provision of a region, based on the improvement of the methodological basis of its assessment, with an allowance of the influencing factors, using the modular principle of the structure of its mechanism and development strategy has been worked out.
Опис
Ключові слова
трудові ресурси, трудоресурсне забезпечення регіону, механізм, чинники впливу, регулювання, стратегія розвитку, labour resources, labour resource provision of a region, mechanism, influencing factors, regulation, development strategy
Бібліографічний опис
Семикіна, М. В. Трудоресурсне забезпечення регіонів: вибір пріоритетів розвитку / М. В. Семикіна, М. В. Пустовіт // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – К., 2012. – Спец. вип. : Праця в ХХI століття: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток, т. 2. – С. 370-380.