Основи гнучкого автоматизованого виробництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Методичні вказівки призначені для студентів, які самостійно виконують контрольну роботу з дисципліни “Основи гнучкого автоматизованого виробництва”. Вказівки містять рекомендації та приклади виконання усіх розділів розрахунково-пояснювальної записки.
Опис
Ключові слова
гнучке виробництво, роботизований комплекс, циклограма руху, компоновка обладнання
Бібліографічний опис
Основи гнучкого автоматизованого виробництва : метод. вказ. до викон. самостійної роботи : студ. спец. ”Прикладна механіка” / [уклад. : В. А. Мажара, М. О. Годунко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. технології машинобудування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 32 с.