Основи гнучкого автоматизованого виробництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Мажара, В. А.
Годунко, М. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки призначені для студентів, які самостійно виконують контрольну роботу з дисципліни “Основи гнучкого автоматизованого виробництва”. Вказівки містять рекомендації та приклади виконання усіх розділів розрахунково-пояснювальної записки.

Description

Keywords

гнучке виробництво, роботизований комплекс, циклограма руху, компоновка обладнання

Citation

Основи гнучкого автоматизованого виробництва : метод. вказ. до викон. самостійної роботи : студ. спец. ”Прикладна механіка” / [уклад. : В. А. Мажара, М. О. Годунко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. технології машинобудування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 32 с.