Особливості автоматизованого обліку житлового фонду у підприємств-балансоутримувачів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Стаття присвячена дослідженню проблем запровадження автоматизованого обліку житлового фонду у підприємств-балансоутримувачів. З’ясовані основні передумови автоматизації робочих місць бухгалтера з обліку житла. Запропонована та описана функціонально-модульна схема АРМ бухгалтера з обліку житлового фонду у підприємств-балансоутримувачів. The article is dedicated to research of problems of introduction of the automated system of accounting of the available housing in balance-holders. The basic preconditions to automating of workplaces of bookkeepers specializing in the accounting of habitation are established. The functional-modular scheme of an automated workplace of the bookkeeper specializing in the accounting of habitation is offered and described.
Опис
Ключові слова
автоматизований облік, житловий фонд, житло, підприємство-балансоутримувач, автоматизоване робоче місце, АРМ
Бібліографічний опис
Головченко, Н. Ю. Особливості автоматизованого обліку житлового фонду у підприємств-балансоутримувачів / Н. Ю. Головченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 13. - С. 131-137.