Демографічні об‘єкти соціально-економічного впливу та їх економічна роль

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Яковенко, Р. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті визначено демографічну проблематику України сьогодення в поєднанні та взаємозв‘язку з економічними процесами. Наведено принципи класифікації об‘єктів соціально-економічних важелів впливу на демографічні процеси, визначено безпосередньо об‘єкти, їх економічна участь в суспільних відносинах, та важливість соціально-економічного впливу саме на них. Визначено подальші перспективи досліджень в обраному напрямку та економічні результати, досягти яких буде значно простіше після удосконалення дії соціально-економічних важелів впливу на демографічні процеси. The article deals with the demographic situation in today’s Ukraine in its combination and interrelation with the economic processes. The principles of the classification of the objects of socio-economic means of influense ob the demographic processes are presented, and its direct objects as well as their economic participation in social relations and the importance of their influence on them are determined. Further prospects of the research in the chosen direction and economic results, which could achieved more easily after the improvement of the functioning of socio-economic tools of influence on the demographic processes are determined.

Description

Keywords

демографічні об’єкти, соціально-економічний вплив, чисельність населення, народжуваність, шлюбність, міграційні процеси, тривалість життя, соціально-економічні умови

Citation

Яковенко, Р. В. Демографічні об‘єкти соціально-економічного впливу та їх економічна роль / Р. В. Яковенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 334-339.