Інформаційні технології та ресурси в нумізматиці

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Актуальність теми зумовлена інтенсивним розвитком інформатизації суспільства в останні десятиріччя, зростанням ролі інформаційних (інформаційно-комунікаційних) технологій у суспільному житті й перетворенням мережі Інтернет в основне джерело інформації та важливий інструмент у наукових дослідженнях. The topicality of the topic is due to the intensive development of society's informatization in recent decades, the growth of the role of information (information and communication) technologies in social life, and the transformation of the Internet into the main source of information and an important tool in scientific research.

Description

Keywords

нумізматичні сайти, інформаційні технології, веб-ресурси, музейні сайти, numismatic sites, Information Technology, web resources, museum sites

Citation

Лузанова, А. М. Інформаційні технології та ресурси в нумізматиці : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / наук. кер. В. М. Орлик ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 80 с.