Програмне забезпечення системи оцінювання якості каналів зв’язку MIMO для 5G

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-06-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
В даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи оцінювання якості каналів зв’язку MIMO для 5G. Метою розробки є програмне забезпечення системи оцінювання якості каналів зв’язку MIMO для 5G. Результат роботи – програмна реалізація системи оцінювання якості каналів зв’язку MIMO для 5G. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4 Sydney. This undergraduate qualification has developed software designed for the MIMO communication channel quality assessment system for 5G. The purpose of the development is the software of the MIMO communication quality assessment system for 5G. The result is a software implementation of the MIMO communication channel quality assessment system for 5G. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the environment of Delphi 10.4 Sydney.
Опис
Ключові слова
комп’ютерна інженерія, MIMO, 5G, computer engineering
Бібліографічний опис
Соловйов, Р. А. Програмне забезпечення системи оцінювання якості каналів зв’язку MIMO для 5G : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / наук. кер. О. М. Дрєєв ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 140 с.