Дослідження та програмна реалізація системи кібербезпеки силової інфраструктури ЦОД

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-22

Authors

Капкан, Віталій Вікторович
Kapkan, Vitaly

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки силової інфраструктури ЦОД. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи кібербезпеки силової інфраструктури ЦОД. Об’єктом дослідження є процес кібербезпеки силової інфраструктури ЦОД. Предметом дослідження є методи кібербезпеки силової інфраструктури ЦОД. Методи дослідження базуються на методах теорії захисту інформації, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки силової інфраструктури ЦОД. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Embarcadero RAD Studio Delphi 10.3.2 Rio Architect. In this final qualification work on the second (master's) level of higher education the software which is intended for system of cybersecurity of power infrastructure of the data center is developed. The purpose of development is research and software implementation of the cybersecurity system of the power infrastructure of the data center. The object of the study is the process of cybersecurity of the power infrastructure of the data center. The subject of the research is the methods of cybersecurity of the power infrastructure of the data center. Research methods are based on methods of information security theory, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result of the work is the software implementation of the cybersecurity system of the power infrastructure of the data center. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in Embarcadero RAD Studio Delphi 10.3.2 Rio Architect.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, кібербезпека, силова інфраструктура, ЦОД, computer engineering, cybersecurity, power infrastructure, data center

Citation

Капкан, В. В. Дослідження та програмна реалізація системи кібербезпеки силової інфраструктури ЦОД : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / наук. кер. С. А. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 182 с.