Програмне забезпечення системи візуалізації універсальної діагностики послідовного порту передачі даних

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи візуалізації універсальної діагностики послідовного порту передачі даних. Метою розробки є програмне забезпечення системи візуалізації універсальної діагностики послідовного порту передачі даних. Результат роботи – програмна реалізація системи візуалізації універсальної діагностики послідовного порту передачі даних. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Builder C++.In this final qualification work for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for the visualization system of universal diagnostics of the serial data port. The purpose of the development is the software of the visualization system of the universal diagnosis of the serial data transfer port. The result of the work is the software implementation of the visualization system of universal diagnostics of the serial data transmission port. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Builder C++ environment.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, послідовний порт передачі даних, computer engineering, serial data transfer port

Citation

Ламекін, Н. В. Програмне забезпечення системи візуалізації універсальної діагностики послідовного порту передачі даних : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / наук. кер. А. С. Коваленко ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 154 с.