Дослідження та програмна реалізація системи інтелектуального впровадження хмарних технологій в бізнес-процеси підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-21

Authors

Тарасов, Олексій Вікторович
Tarasov, Oleksiy

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи інтелектуального впровадження хмарних технологій в бізнес-процеси підприємства. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи інтелектуального впровадження хмарних технологій в бізнес-процеси підприємства. Об’єктом дослідження є процес інтелектуального впровадження хмарних технологій в бізнес-процеси підприємства. Предметом дослідження є методи інтелектуального впровадження хмарних технологій в бізнес-процеси підприємства. Методи дослідження базуються на методах хмарних технологій, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи інтелектуального впровадження хмарних технологій в бізнес-процеси підприємства. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Embarcadero RAD Studio Delphi 10.3.2. In this final qualification work on the second (master's) level of higher education the software which is intended for system of intellectual introduction of cloud technologies in business processes of the enterprise is developed. The purpose of development is research and software implementation of the system of intelligent implementation of cloud technologies in the business processes of the enterprise. The object of research is the process of intelligent implementation of cloud technologies in the business processes of the enterprise. The subject of research is the methods of intelligent implementation of cloud technologies in the business processes of the enterprise. Research methods are based on methods of cloud technologies, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result is the software implementation of the system of intelligent implementation of cloud technologies in the business processes of the enterprise. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the environment Embarcadero RAD Studio Delphi 10.3.2.

Description

Keywords

комп’ютерні науки, хмарні технології, бізнес-процеси, computer science, cloud technologies, business processes

Citation

Тарасов, О. В. Дослідження та програмна реалізація системи інтелектуального впровадження хмарних технологій в бізнес-процеси підприємства : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / наук. кер. В. І. Петренюк ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 206 с.