Проблеми оцінки вірогідності банкрутства вітчизняних підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Гаврилюк, А. О.
Котенко, Т. М.
Gavriluk, A.
Kotenko, T.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті описано дослідження різних моделей оцінки вірогідності банкрутства, як вітчизняних так і зарубіжних. Перелічено основні показники діяльності підприємств на яких базуються моделі. Визначені недоліки використання існуючих моделей, та запропоновано шляхи щодо покращення визначення вірогідності банкрутства вітчизняних підприємств, а саме створення загального алгоритму прогнозування банкрутства підприємства з урахуванням методик, як вітчизняного, так і закордонного досвіду. The article describes the study of various models for assessing the probability of bankruptcy, both domestic and foreign. The main indicators of enterprises which are based model. Determined deficiencies of existing models, and suggests ways to improve the definition of bankruptcy probability in domestic enterprises, including a general algorithm for bankruptcy prediction based methods both domestic and foreign experience.

Description

Keywords

банкрутство, діагностика, модель Альтмана, модель Бівера, модель Спрінгейта, модель Ковальова, експертна система, система підтримки прийняття рішень

Citation

Гаврилюк, А. О. Проблеми оцінки вірогідності банкрутства вітчизняних підприємств / А. О. Гаврилюк, Т. М. Котенко // Наукові записки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2012. - Вип. 12, ч. 1. - С. 195-197.