Адміністрування сайтів та блогів. Самостійні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Тушевська, Т. В.
Доренська, А. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Містить загальні рекомендації з організації самостійної роботи здобувача вищої освіти; структура та програма навчальної дисципліни; види самостійної роботи; порядок оформлення та захисту результатів самостійної роботи; критерії оцінювання самостійної роботи; контроль знань студентів; список рекомендованої літератури для виконання самостійних завдань.

Description

Keywords

самостійна робота студента

Citation

Адміністрування сайтів та блогів : методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти на І (бакалаврському) рівні за ОПП 281 «Публічне управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент» / [уклад. : Т. В. Тушевська, А. О. Доренська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. економіки, менеджменту та комерційної діяльності. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 47 с.