Виникнення інститутів біржової торгівлі в Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Бондарчук, Ю. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Біржовий процес в нашій країні має ряд особливостей, які оприявлені загальними економічними та історичними умовами. Історія біржової торгівлі свідчить, що Україна була включена у систему міжнародної біржової торгівлі, зокрема щодо купівлі-продажу цукру та зернових культур. Товарні біржі були необхідною організацією для економічного життя того чи іншого району, вони стали своєрідними центрами певних економічних районів і внаслідок цього відбивали їх товарну спеціалізацію. Exchange process in our country has some peculiarities which are predetermined by general economic and historical conditions. History of exchange trade gives the evidence of Ukraine having been involved in the system of international exchange trade, in particular info purchase and sale of sugar and grain-crops. Commodity exchanges were necessary organizations for economic life of one or an other district, they became peculiar centers of some economic districts and hereupon reflected their commodity specialization.

Description

Keywords

біржа, ринок, торги, ярмарки, аукціон, брокер, маклер

Citation

Бондарчук, Ю. П. Виникнення інститутів біржової торгівлі в Україні / Ю. П. Бондарчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 15. - С. 144-149.