Гендерна рівність у сфері праці

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Збаржевецька, Л. Д.
Самсонова, К. В.
Zbarzhevetska, L.
Samsonova, K.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розкривається проблема соціально-економічної нерівності у сфері праці, що впливає на економічне зростання та скорочення бідності, участі чоловіків і жінок у покращенні умов як їхнього власного життя, так і життя суспільства, відображено особливості стану гендерної рівності у сфері праці в Україні та запропоновано напрями покращання становища жінок на ринку праці України. The article exposes the problem of socio-economic inequality in the workplace, affecting economic growth and poverty reduction, participation of men and women in improving both their own lives and society, reflected the peculiarities of gender equality at work in Ukraine and invited ways to improve the situation of women in the labor market in Ukraine.

Description

Keywords

гендерна рівність, праця, можливості, рівноправ'я, дискримінація, гендерний розподіл праці, соціально-трудові відносини

Citation

Збаржевецька, Л. Д. Гендерна рівність у сфері праці / Л. Д. Збаржевецька, К. В. Самсонова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 255-262.