Формування у студентів потреби у фізичному самовдосконаленні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Шостак, І. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

позитивна позиція, самоконтроль

Citation

Шостак, І. О. Формування у студентів потреби у фізичному самовдосконаленні / І. О. Шостак // Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., [Кіровоград, 7-8 квіт. 2011 р.] / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - С. 263-266.