Особливості становлення системи корпоративного управління в Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Цьома, О. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуті особливості становлення системи корпоративного управління в Україні, його цілі й задачі, моделі структури володіння пакетами акцій, правове поле розвитку національної системи корпоративного управління, проблеми та шляхи впровадження ефективного корпоративного управління. In the article the features of development of the system of corporate management in Ukraine are considered, his purposes and tasks, models of structure of domain by the share holding, legal field of development of the national system of corporate management, problems and ways of introduction of effective corporate management.

Description

Keywords

корпорація, корпоративне управління, корпоративні відносини, приватизація, акціонерні товариства, акціонери, менеджери, інфраструктура, корпоративна культура

Citation

Цьома, О. С. Особливості становлення системи корпоративного управління в Україні / О. С. Цьома // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 7, ч. 1. - С. 473-478.