Фінансові ризики зростання безробіття в Україні та заходи по їх нейтралізації

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Зимовець, В. В.
Кошик, О. М.
Легінькова, Н. І.
Ziymovets, V.
Kochik, A.
Legincova, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті проаналізована ситуація на світовому та вітчизняному ринках праці в умовах глобальної фінансово-економічної кризи. Запропоновані заходи по нейтралізації фінансових ризиків зростання безробіття в Україні. The situation in the world and domestic labour markets in the conditions of modern global financial-economic crisis is analysed in the article. The measures for financial risks of the unemployment deepening in Ukraine neutralization are offered.

Description

Keywords

фінансово-економічна криза, рівень безробіття, ринок праці, фінансові фактори зростання безробіття

Citation

Зимовець, В. В. Фінансові ризики зростання безробіття в Україні та заходи по їх нейтралізації / В. В. Зимовець, О. М. Кошик, Н. І. Легінькова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 104-111.