Трудові відносини як фактор розвитку соціальної інфраструктури підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті висвітлюються актуальні проблеми пом’якшення негативних тенденцій на підприємствах в період кризових явищ розвитку національної економіки, які пов’язані з безробіттям, спадом життєвого рівня робітників, слабкою соціальною підтримкою та підсиленням соціальнопсихологічного напруження. Окреслені механізми розробки і реалізації соціальних програм на основі розвитку цивілізованих соціально-трудових відносин. Обгрунтовані напрями збереження і формування соціальної інфраструктури як невід’ємної складової функціонування сучасного підприємства. Article are viewed actual problems antialiasing negative trends in the enterprise in the period crisis facts development of national economy, which connected with unemployment, recession workers life level, frail social support and enhance the socio-psychological tension. There are delineation mechanisms to develop and implementing social programs on the basis of civilized development of the socio-labor relations. There are cogented direction preservation and generating social infrastructure as necessary component contemporary enterprises.

Description

Keywords

соціальна політика підприємства, парнтерські відносини, цільові програми соціального розвитку, соціальна інфраструктура підприємства

Citation

Пермінова, С. О. Трудові відносини як фактор розвитку соціальної інфраструктури підприємства / С. О. Пермінова, В. О. Пермінова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 156-162.