Удосконалення методів оцінки інвестиційного потенціалу автотранспортних підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Загурський, О. М.
Тесленко, Є. О.
Загурский, О. М.
Тесленко, Е. О.
Zahurskyi, О.
Teslenko, E.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Загурський, О. М. Удосконалення методів оцінки інвестиційного потенціалу автотранспортних підприємств / О. М. Загурський, Є. О. Тесленко // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2018 р., м. Кропивницький : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 121-125.