Technology and nutritional value of a functional pure-like semi-product for desserts and beverages

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Slashcheva, A.
Zolotukhina, I.
Bodnaruk, O.
Pereverzev, O.
Слащева, А. В.
Золотухіна, І. В.
Боднарук, О. А.
Переверзєв, О. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДонНУЕТ

Abstract

The оbjective of the article is the scientific substantiation and practical development of the technology of a functional semi-finished product for sweet dishes and drinks based on pumpkin, quince and sea buckthorn puree. Sampling was carried out in accordance with DSTU ISO 874-2002, preparation of samples for laboratory analyzes – in accordance with DSTU 7040:2009. Physico-chemical indicators were determined in accordance with DSTU 8639:2016 "Fruit purees and semi-finished products. General technical conditions", as well as: content of dry substances in raw materials - according to DSTU ISO 751-2004; mass fraction of soluble solids – by refractometric method according to DSTU ISO 2173:2007; mass fraction of titrated acids (in terms of malic acid) – according to DSTU 4957:2008; content of ascorbic acid – according to B. P. Pleshkov; protein content was determined by the Kjeldahl method; pectin substances were determined by the titrimetric method; ash was determined according to DSTU 4913:2008 "Fruits, vegetables and processed products. Methods of determining mineral impurities"; fiber – according to Henneberg and Shtomann according to DSTU ISO 5498:2004 "Food and agricultural products. General method for the determination of crude fiber content" (ISO 5498:1981, IDT); carotene – by spectrometric method according to DSTU ISO 6558-2:2004 "Fruits, vegetables and processed products. Determination of carotene content". Part 2. Standard methods (ISO 6558-2:1992, IDT). The technology of a functional vegetable semi-finished product based on pumpkin, quince and sea buckthorn puree has been developed. The use of semi-finished products will simplify the technological process of preparing sweet dishes and drinks, as well as improve the nutritional and biological value. The developed semi-finished product has a high nutritional value and is a source of functional ingredients: pectin substances, carotenoids, flavonoids, fiber, minerals. Метою статті є наукове обґрунтування та практична розробка технології функціонального напівфабрикату для солодких страв і напоїв на основі пюре з гарбуза, айви та обліпихи. Відбір проб проводився відповідно до ДСТУ ISO 874-2002, приготування проб до лабораторних аналізів – відповідно до ДСТУ 7040:2009. Фізико-хімічні показники визначали відповідно до ДСТУ 8639:2016 «Пюре-напівфабрикати фруктові. Загальні технічні умови», а також: вміст сухих речовин у сировині – за ДСТУ ISO 751-2004; масову частку розчинних сухих речовин – рефрактометричним методом за ДСТУ ISO 2173:2007; масову частку титрованих кислот (у перерахунку на яблучну кислоту) – за ДСТУ 4957:2008; вміст аскорбінової кислоти – за Плешковим Б. П.; вміст білка визначали методом К‘єльдаля; пектинові речовини визначали титриметричним методом; золу визначали згідно з ДСТУ 4913:2008 «Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення мінеральних домішок»; клітковину – за Геннебергом і Штоманном за ДСТУ ISO 5498:2004 «Продукти харчові сільськогосподарські. Загальний метод визначення вмісту сирої клітковини» (ISO 5498:1981, IDT); каротин – спектрометричним методом за ДСТУ ISO 6558-2:2004 «Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту каротину». Частина 2. Стандартні методи (ISO 6558-2:1992, IDT). Розроблено технологію функціонального рослинного напівфабрикату на основі пюре гарбуза, айви та обліпихи. Використання напівфабрикату дозволить спрощувати технологічний процес приготування солодких страв і напоїв, а також поліпшувати харчову та біологічну цінність. Розроблений напівфабрикат відрізняється високою харчовою цінністю та є джерелом функціональних інгредієнтів: пектинових речовин, каротиноїдів, флавоноїдів, клітковини, мінеральних речовин.

Description

Keywords

functional mashed semi-finished product, desserts, drinks, nutritional value, функціональний пюреподібний напівфабрикат, десерти, напої, харчова цінність

Citation

Technology and nutritional value of a functional pure-like semi-product for desserts and beverages / A. V. Slashcheva, I. V. Zolotukhina, O. A. Bodnaruk, O. P. Pereverzev // Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. пр. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2023. – № 2 (47). – С. 19–26.