Регіональний розвиток: методологія та досвід регулювання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Сурай, А. С.
Suray, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В даній статті досліджено теоретико-методологічні засади становлення та розвитку регіонального ринку. Розкрито сутність, складові та особливості функціонування економічної системи регіону, зокрема узагальнено існуючі теоретичні підходи до визначення сутності поняття „регіон”, його типізації. Виявлено проблеми, тенденції та перспективи регіонального розвитку в контексті розвитку ринкових відносин. In this article investigational teoretiko-methodological principles of becoming and regional market development. Essence, constituents and features of functioning of the economic system of region, is exposed, in particular generalized existent theoretical going near determination of essence of concept «region», his typification. Found out problems, tendencies and prospects of regional development, in the context of development of market relations.

Description

Keywords

регіон, методологія, регіональний розвиток, регулювання

Citation

Сурай, А. С. Регіональний розвиток: методологія та досвід регулювання / А. С. Сурай // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 265-270.