Комбінована проятжка

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Чернявський, О. В.
Шепеленко, І. В.
Посвятенко, Е. К.
Немировський, Я. Б.
Єрьомін, П. М.
Чернявський, О. О.
Cherniavskyi, O.
Shepelenko, I.
Posviatenko, E.
Nemyrovskyi, Y.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Корисна модель належить до області обробки металів різанням і холодним пластичним деформуванням, зокрема, до інструменту для обробки отворів в деталях типу втулок та корпусів.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 118919 Україна, МПК B23D 43/04. Комбінована проятжка / О. В. Чернявський, І. В. Шепеленко, Е. К. Посвятенко, Я. Б. Немировський, П. М. Єрьомін, О. О. Чернявський. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u201704079 ; заявл. 24.04.2017 ; опубл. 28.08.2017 ; Бюл. № 16. - 3 с. : іл.