Про міжнародну практику використання методик аналізу фінансового стану підприємства для встановлення загрози та запобіганню його банкрутства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Ковальов, А. І.
Шелест, О. В.
Kovalev, А.
Shelest, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Статтю присвячено порівняльній оцінці прикладних методик прогнозування банкрутства підприємств. Обґрунтовується доцільність проведення комплексної оцінки ймовірності банкрутства на основі розрахунків, що передбачають узагальнення показників фінансового становища, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності, інтегральної рейтингової оцінки рівня господарювання на основі міжнародних стандартів фінансового обліку. The article is devoted to a comparative evaluation of methods applied predict bankruptcy. The expediency of a comprehensive assessment of the probability of bankruptcy based on calculations involving generalization performance of the financial condition, liquidity, financial stability, business activity and profitability, the integrated-rated level of management based on international standards of financial accounting.

Description

Keywords

банкрутство, аналіз фінансового стану, міжнародні стандарти фінансового обліку

Citation

Ковальов, А. І. Про міжнародну практику використання методик аналізу фінансового стану підприємства для встановлення загрози та запобіганню його банкрутства / А. І. Ковальов, О. В. Шелест // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 21. - С. 199-206.