Дослідження повздовжньої сталості пружно-гвинтового хону

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Підгаєцький, М. М.
Щербина, К. К.
Подгаецкий, М. М.
Щербина, К. К.
Pidgaetskiy, M. M.
Shcherbina, K. K.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТУ "ХПІ"

Abstract

У статті розглядається процес деформації пружно-гвинтового хону в осьовому напрямку з дослідженням різного конструктивного виконання замкненого гвинтового пазу. На підставі дослідження виведені математичні моделі деформації вигину геометричної вісі пружно-гвинтового хону при статичних навантаженнях в умовах додаткового опору пружнім деформаціям. Для перевірки отриманих математичних моделей проведено дослідження твердотільної моделі, на основі методу кінцевих елементів в середовищі SolidWorks Simulation з визначенням оптимальної конструкції пружно-гвинтового хону.В статье рассматривается процесс деформаций упруго-винтового хона в осевом направлении с исследованием разных вариаций конструктивного выполнения замкнутого винтового паза. На основании исследования выведены математические модели деформации изгиба геометрической оси упруго-винтового хона при статических нагрузках в условиях дополнительного сопротивления упругим деформациям. Для проверки полученных математических моделей проведено исследование твердотельной модели, на основе метода конечных элементов в среде SolidWorks Simulation с определением оптимальной конструкции упруго-винтового хона. The article discloses the deformation process of helical hone in the axial direction in order to determine deviations of the tool relative axis, which directly influences the generating line of the hole under treatment. The first stage presented theoretical research of the locked ends of the helical groove in the elastic deformed cover which leads to the resistance to the resilient deformations. As a result of the research we developed mathematical models of the axis deformation of the elastic deformed cover. The models indicate the presence of deviations. In order to check the mathematical models we studied a solid model on the basis of finite elements method in the SolidWorks Simulation that proved the mathematical models. On the basis of the results we held updating of the elastic deformed cover with relieving the locked helical groove by application of the relieving circular grooves at both sides. The optimality of the construction has been proved by the research in SolidWorks Simulation.

Description

Keywords

пружно-вгинтовий хон, пружно-деформована оболонка, твердо тільна модель, деформація геометричної вісі, упруго-винтовой хон, упруго-деформируемая оболочка, твердотельная модель, деформация геометрической оси, helical hone, elastic deformed cover, solid model, deformation of geometric axis

Citation

Підгаєцький, М. М. Дослідження повздовжньої сталості пружно-гвинтового хону / М. М. Підгаєцький, К. К. Щербина // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 6 (1282). – С. 8-12.