Індукційний електромагнітний насос

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Пестунов, В. М.
Стеценко, О. С.
Pestunov, V.
Stetsenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Корисна модель відноситься до галузі машинобудування і може бути використана в металургії. У запропонованій корисній моделі підвищення надійності досягається тим, що спіральний канал для прокачування розплавленого металу утворений гарнісажем із металу, який прокачується. Гарнісаж утворюється при більш інтенсивному охолодженні вогнетривкого стакану на тих ділянках, які утворюють спіральну канаву за допомогою електропровідної рідини, яка також прокачується електромагнітним полем насоса. В якості охолоджувача можуть використовуватися не електропровідні рідини або гази, які прокачуються окремим насосом.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 52730 Україна, МПК F04D 3/00. Індукційний електромагнітний насос / В. М. Пестунов, О. С. Стеценко. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u201001458 ; заявл. 12.02.2010 ; опубл. 10.09.2010 ; Бюл. № 17. - 2 с. : іл.