Галузеві особливості організації внутрішнього контролю виробництва продукції аграрних підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Кононенко, Л. В.
Юрченко, О. В.
Kononenko, L.
Yurchenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Університет ДФС України

Abstract

Галузь тваринництва є специфічною сферою виробничої діяльності, оскільки пов’язана із живими організмами. Поточні біологічні активи тваринництва складають особливу групу оборотних активів сільськогосподарських підприємств. За своїм економічним змістом вони є незавершеним виробництвом галузі тваринництва, тому що у результаті біологічних перетворень постійно змінюють свою масу і оцінку. Це обумовлює специфіку організації внутрішнього контролю виробництва продукції тваринництва і, відповідно, його документального оформлення. The purpose of this paper is to study and critically assessment the state of internal control of livestock production, the development of proposals for its improvement, and the implementation of adequate management measures to achieve these goals. The research methodology is based on general scientific methods of cognition and a systematic approach, which made it possible to carry out a comprehensive solution to the tasks of organizing the internal control of livestock production. In the course of the research general scientific methods and specific modeling method were used in the development of proposals for improving the organizational aspects of internal control of livestock production.

Description

Keywords

внутрішній контроль, внутрішньогосподарський контроль, біологічні перетворення, internal control, вiological transformations

Citation

Кононенко, Л. В. Галузеві особливості організації внутрішнього контролю виробництва продукції аграрних підприємств / Л. В. Кононенко, О. В. Юрченко // Облік і оподаткування: контрольно-аналітичний аспект : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 30 листоп., 2021 р.– Ірпінь, 2021. – С. 170–174.