Силова головка

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Authors

Крижанівський, В. А.
Пестунов, В. М.
Гречка, А. І.
Kryzhanivskyi, A.
Pestunov, V.
Hrechka, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП "Український інститут промислової власності"

Abstract

Силова головка відноситься до верстатобудування і, зокрема, до агрегатних верстатів і автоматичних ліній. В основу винаходу поставлена задача підвищення точності шляхом забезпечення визначеності базування пінолі і необхідної жорсткості у стику піноль-напрямні при мінімальних вантажних втратах. Поставлена задача вирішується тим, що поршень оснащений по крайній мірі одним карманом гідростатичної опори, що розташована по циліндричній його поверхні і з'єднана каналами з напорною порожниною гідроциліндра робочої подачі.

Description

Keywords

Citation

Пат. на винахід 66677 Україна А, B23Q37/00. Силова головка / В. А. Крижанівський, В. М. Пестунов, А. І. Гречка. - заявник і патентовласник Кіровоград. держ. техн. ун-т. - № 2003098397 ; заявл. 11.09.2003 ; опубл. 17.05.2004 ; Бюл. № 5. - 2 с. : іл.