Програмне забезпечення системи планування мережі з використанням стандарту 400 Gigabit Ethernet

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-09

Authors

Дернінін, Вадим Вікторович
Derninin, Vadim

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи планування мережі з використанням стандарту 400 Gigabit Ethernet. Метою розробки є програмне забезпечення системи планування мережі з використанням стандарту 400 Gigabit Ethernet. Результат роботи – програмна реалізація системи планування мережі з використанням стандарту 400 Gigabit Ethernet. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Embarcadero Delphi. This bachelor's degree software has been developed for a network planning system using the 400 Gigabit Ethernet standard. The purpose of the development is the software of the network planning system using the 400 Gigabit Ethernet standard. The result is a software implementation of a network planning system using the 400 Gigabit Ethernet standard. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program was developed in the Embarcadero Delphi environment.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, планування мережі, 400 Gigabit Ethernet, computer engineering, network planning

Citation

Дернінін, В. В. Програмне забезпечення системи планування мережі з використанням стандарту 400 Gigabit Ethernet : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / наук. кер. Н. М. Якименко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 81 с.