Дослідження несучої здатності низького ростверку у складі пальових фундаментів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У роботі проаналізовано експериментальні дослідження впливу низького ростверку на роботу пальового фундаменту, виявлено якісну картину та особливості сумісної роботи існуючого стрічкового фундаменту мілкого закладання та паль при його підсиленні. Методами чисельного моделювання та скінчених елементів досліджено напружено-деформований стан систем «існуючий фундамент-палі підсилення-основа» та «ростверк-палі-основа» при різному кроці паль в поздовжньому напрямку. У результаті встановлено, що найбільш ефективним є жорсткий ростверк, який рівномірно здійснює передачу навантаженості не тільки на палі, але і на його певну частину на верхні прошарки ґрунтового підмурку, що в цілому веде до зменшення до 28% осадок пальового фундаменту. The paper analyzes experimental studies of the influence of low grille on the work of the pile foundation, reveals the qualitative picture and features of the joint work of the existing strip foundation of shallow foundation and piles during its reinforcement. The stress-strain state of the systems "existing foundation-reinforcement piles-base" and "grid-piles-base" at different steps of piles in the longitudinal direction was studied by numerical modeling and finite element methods. As a result, it was found that the most effective is a rigid grille, which evenly transfers the load not only on the piles, but also on a certain part of the upper layers of the soil foundation, which generally leads to a reduction of up to 28% of pile foundation.

Description

Keywords

ростверк, паля, стрічковий пальовий фундамент, grillage, pile, tape pile foundation

Citation

Карпенко, О. В. Дослідження несучої здатності низького ростверку у складі пальових фундаментів : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / наук. кер. С. Л. Хачатурян ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 118 с.