Механізація вирощування ярого ячменю з дослідженням та вдосконаленням подрібнювача соломи зернозбирального комбайна Дон–1500Б

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-15

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Робота спрямована на підвищення якості роботи та зниження витрат потужності подрібнення соломи при вирощуванні ярого ячменю. Відмічено основні етапи технологічного процесу його вирощування та характерні недоліки в існуючих технологічних операціях. В ході аналізу конструкцій подрібнювачів соломи виявлені переваги та види їх конструкцій, обрані напрямки їх удосконалення. Теоретичні дослідження дозволили встановити залежність витрат енергії подрібнювача зернозбирального комбайна від подачі соломи. В результаті впровадження у виробництво запропонованих змін в конструкцію зернозбирального комбайна Дон–1500Б споживач може отримати економію у розмірі 26847 грн. The work is aimed at improving the quality of work and reducing the cost of straw grinding power when growing spring barley. The main stages of the technological process of its cultivation and characteristic shortcomings in existing technological operations are noted. During the analysis of the structures of straw shredders, the advantages and types of their structures were revealed, and directions for their improvement were chosen. Theoretical studies made it possible to establish the dependence of the energy consumption of the chopper of the grain harvester on the supply of straw.

Description

Keywords

технологія вирощування ярого ячменю, подрібнювач, солома, ступінь подрібнення, spring barley cultivation technology, chopper, straw, degree of grinding

Citation

Потапенко, І. О. Механізація вирощування ярого ячменю з дослідженням та вдосконаленням зернозбирального комбайна Дон–1500Б : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. С. М. Мороз ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 49 с.