Ділова іноземна мова. 2 курс

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Соколовська, О. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Мовний матеріал, що міститься у даних методичних вказівках з іноземної мови, передбачає комплексне вивчення англійської мови і спрямований на розвиток у слухачів відповідних теоретичних знань, вмінь, навичок та мовної практики у вигляді виконання перекладів в усній та письмові формах, включає викладання курсів іноземної мови різного рівня, а саме базового курсу, тобто опанування чотирьох мовних компетенцій: читання, говоріння, аудіювання, письма, а також оволодіння базовою лексикою, необхідною для ділового спілкування та базового курсу ділової англійської мови.

Description

Keywords

структура курсу, зміст дисципліни, типові тести, підсумковий контроль

Citation

Ділова іноземна мова : метод. рек. до вивч. дисц. для здобув. другого курсу ОР "Бакалавр" : спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" / [уклад. О. М. Соколовська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. — Кропивницький : ЦНТУ, 2020. — 30 с.