Управління витратами на утримання і розвиток персоналу підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Лисенко В. Ф.
Анотація
Монографія присвячена проблемі підвищення ефективності управління витратами на утримання і розвиток персоналу. Досліджено наукові уявлення про економічну сутність витрат на персонал, узагальнено науково-теоретичні аспекти управління витратами на утримання і розвиток персоналу та відображено особливості та тенденції формування витрат на персонал. Представлені методичні розробки і прикладні рекомендації, використання яких дозволить підвищити ефективність управління витратами на утримання і розвиток персоналу вітчизняних підприємств. Призначена для науковців та наукових працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, економістів, управлінського персоналу, працівників фінансової системи, органів місцевого самоврядування, державної служби, усім, хто цікавиться проблемою підвищення ефективності управління витратами на утримання і розвиток персоналу.
Опис
Ключові слова
машинобудівні підприємства, Кіровоградська область, формування політики, методичний підхід, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище
Бібліографічний опис
Нісфоян, С. С. Управління витратами на утримання і розвиток персоналу підприємств : монографія / С. С. Нісфоян ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2020. – 268 с.