Технологічні основи машинобудування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

структура курсового проекту, технологія сільськогосподарського машинобудування, проектування, технологічний процес, технологічні розрахунки

Citation

Технологічні основи машинобудування : метод. вказ. до викон. курсового проекту : для студ. спец. 6.050503 «Машинобудування» / [уклад. : І. І. Павленко, А. М. Артюхов, М. О. Сторожук] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. технології машинобудування. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 44 с.